• Üldised tingimused kehtivad Petmarket.ee veebilehe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku Petproducts OÜ – Registrikoodiga 12370104 (edaspidi Petmarket.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
 • Petmarket.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel Petmarket.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 • Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
 • Petmarket.ee ja Klient soovivad kaubelda veebilehe Petmarket.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Petmarket.ee veebilehel tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ja on nendega nõus.
 • Veebilehelt Petmarket.ee on võimalik osta vaid neid kaupu ja teenuseid, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 • Petproducts OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  Klient vastutab Petproducts OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • Petproducts OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • Petproducts OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
 • Petproducts OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Petproducts OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
 • Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Petproducts OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Petproducts OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 • E-poes saab tasuda läbi kõikide Eesti maksekaartide ja interneti pangakontodega (Swedbank, SEB, Luminor, Coop ja LHV). Arveldamise valuuta on Euro.
 • Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. (Tarnepartnerid on meil Itella SmartPOST, Omniva ja DPD)  Erandlikel juhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

Ostmine

 • Valige  toode – avalehel on näha toodete valik ning toote valimisel on ka toote all sellega seotud tooted.
 • Lisage ostukorvi – Kui soovite ostmist jätkata valige ülevalt menüüst “Ostukorv” või peale “Lisa ostukorvi” vajutamist lingi alla tekkinud kirjast “Vaata ostukorvi”. Edasisel sirvimisel ostukorv säilitatakse.
 • Täitke kontaktandmete väljad ning valige tarneviis (kullerteenus 7 EUR või pakiautomaat 3.5 EUR)
 • Valige makseviis – meie poes on võimalik maksta üle Swedbanki, SEB-i, LHV, Danske või Nordea panga pangalingi

Müügilepingust taganemine ja kauba/teenuse tagastamine

 • VÕS § 56 Õigus lepingust taganeda (1) Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 • Ostjal on võimalik kauba/teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 • Veebilehelt ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressile: info@petmarket.ee
 • Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 09.00 – 17.00 e-posti aaddressil: info@petmarket.ee
 •  Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 100 või enam eurot.